Corona Protocol PAKJESBOOT 12

6 november 2021 12:25

Sailing / Hollands Glorie volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend en past op basis hiervan haar dienstverlening aan. Hierbij volgen wij de instructies van betrokken ministeries alsmede de adviezen, en protocollen van het RIVM. 

Ons beleid is erop gericht om de dienstverlening zo goed mogelijk te continueren en de gezondheid van medewerkers en gasten zo veel mogelijk te beschermen. 

 

Dit document beschrijft het huisreglement van het schip, waaraan dient te worden gehouden.

Tevens beschrijft dit document de maatregelen en voorschriften die genomen zijn vanwege het coronavirus.

 

Pakjesboot 12 is gekeurd voor dagtochten met 200 opvarenden (inclusief personeel en bediening). 

 

Naar aanleiding van de persconferentie van 2 november jl. is dit aantal verlaagd tot:

 • Totaal: 150 gasten 

Plus max 5 bemannings-/personeelsleden

 

Protocol voor de bemanning/personeel 

 

Inschepen 

 • Bij het inchecken wordt aan elke gast gevraagd of hij/zij de afgelopen 3 dagen last heeft gehad van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts. Zo ja, dan wordt deze persoon de toegang aan boord ontzegd; 
 • Voordat een gast aan boord stapt ontsmet deze zijn/haar handen. Hiervoor staat een dispenser met ontsmettingsmiddel klaar.

 

Looproutes buiten 

Aan dek zijn looproutes en vlakken waar men zich niet mag ophouden gemarkeerd met markeringen op de vloer en bordjes op centrale plekken op het schip.

In grote lijnen zijn de looproutes aan dek eenrichtingsverkeer.

 

Looproute binnen (salon) 

Volg de aanwijzingen.

  

Tot slot

Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol. 

 

  Protocol voor de gasten 

   

  Algemeen 

  • Instructies van personeel en bemanning dienen te allen tijde strikt opgevolgd worden.
  • Er hangt duidelijk zichtbaar, in alle openbare ruimtes van het schip, een hygiëne instructie.
  • Houd 1,5 meter afstand (leden uit 1 huishouden uitgezonderd).
  • Per algemene ruimte is het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.
  • Mocht u zich tijdens de tocht niet in orde voelen, wacht dan geen moment maar meldt u zich bij de bemanning/personeel.
  • Was regelmatig uw handen; na elke toiletbezoek, voor lunch/diner. Op diverse plaatsen op het schip staan pompjes met desinfectiemiddelen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog. 
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg.
  • Schud geen handen, er zijn alternatieven.
  • Vermijd fysiek contact.
  • Houd ten minste 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar. 
  • Blijf thuis bij koorts (>38,0 graden Celsius). 
  • Bij symptomen dient de gast direct van boord te gaan.
  • Er kan contact opgenomen worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat. Andersom dient de gast contact op te nemen indien bij hem/haar binnen 14 dagen na het verlaten van het schip corona is vastgesteld. 

   

  Inschepen 

  • We organiseren het aan boord komen van de gasten met gepaste afstand (1,5 meter, leden uit 1 huishouden uitgezonderd) en zoveel mogelijk gespreid.
  • Bij het inschepen wordt u gevraagd of u de afgelopen 3 dagen last heeft gehad van verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, kortademigheid of koorts. Zo ja, dan wordt u de toegang aan boord ontzegd. 
  • Voordat u aan boord stapt, ontsmet u uw handen. Hiervoor staat een dispenser met ontsmettingsmiddel klaar. Na het ontsmetten van uw handen bent u welkom.
  • Gast toont ingevulde Covid-19 vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast. Indien u deze lijst vergeten bent, kunt u deze alsnog ter plekke online invullen.
  • Uw contactgegevens zijn reeds vastgelegd, zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG).

   

  Aan boord:

   

  Buiten

  • Eenmaal aan boord kunt u zich in principe vrij bewegen, met inachtneming van de 1,5 meter-regel.
  • Wel zijn er beperkingen opgelegd door middel van looproutes. Deze worden aan dek duidelijk met pijlen op de grond/vloer aangegeven.

  Looproutes 

  Aan dek en binnen zijn looproutes en vlakken waar men zich niet mag ophouden gemarkeerd met markeringen op de vloer en bordjes op centrale plekken op het schip.

  In grote lijnen zijn de looproutes aan dek eenrichtingsverkeer. 

   

  Let op: 

  In bepaalde situaties zoals tijdens aan- en afmeren mag de nautische bemanning looproutes tegen de looprichting in nemen. Hierbij maakt het bemanningslid duidelijk kenbaar dat hij/zij de ruimte nodig heeft. Geeft u alstublieft de bemanning deze ruimte.

   

  Binnen 

  Volg de aanwijzingen.

   

  Toiletten 

   • De toiletten kunnen alleen bereikt worden via de entree. 
   • Het herentoilet en het damestoilet zijn gescheiden.
   • Zowel in het heren- als damestoilet bevinden zich wastafels om de handen te wassen.
   • Er mag max. 1 persoon tegelijk gebruik maken van het toilet. 
   • Het toilet zal tijdens de tocht regelmatig door een personeelslid gereinigd worden. 
   • Was uw handen na uw toiletbezoek!

    

   Tot slot

   Als de 1,5 meter als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is geldt het noodprotocol.