PakjesBoot Dagen HaarlemContact  informatiePakjesBoot Dagen Haarlem

Hollands Glorie

Haringvliet 619
3011 ZP Rotterdam
010-415 66 00 

Voor informatie over Pakjesboot 12 en tevens 
(bedrijfs)arrangementen of losse verhuur van Pakjesboot 12:
info@pakjesboot.nl.